Cours du soir C2001 - Aféierung an d'Comptabilitéit

Cible

Ufänger, Persounen déi verstoe wëllen, wéi eng Comptabilitéit fonctionnéiert.

Objectifs

  • D’Logik vun der duebler Comptabilitéit an de Comptabilitéitssystem verstoen.
  • Den Opbau vum Bilan verstoen an den Ënnerscheed kennen tëschent Débit a Crédit.
  • D’Geschäftsresultater liese kënnen (Gewënn a Perte).
  • D’Instrumenter vun der Comptabilitéit uwenden : Konten, Balance, Journal…
  • D‘geleefeg Buchungen ausféieren.
  • Rechnungen androen : Akaafs- a Verkaafsrechnungen, Notes de crédit…
  • De Mechanismus vun der TVA verstoen.
  • Bankextraiten androe kënnen.

Prérequis

Keng.

Notes

De Cours ass un den neie lëtzebuergesche Plan comptable ugepasst. De Support de cours ass op Franséisch.

Sessions

10.02.2022
JE
Cours en présentiel
Luxembourg
200 €
21.02.2022
LU - MA
Cours en présentiel
Luxembourg
200 €
21.02.2022
LU - JE
Cours en présentiel
Luxembourg
200 €
22.02.2022
MA - JE
Cours en présentiel
Esch-sur-Alzette
200 €
22.02.2022
MA - ME
Cours en présentiel
Luxembourg
200 €
22.02.2022
MA - JE
Cours en blended learning
Blended learning (Wiltz)
200 €
23.02.2022
ME - JE
Cours en classe virtuelle
Virtual classroom
200 €
23.02.2022
ME - JE
Cours en blended learning
Blended learning (Mamer)
200 €