Formation pour senior SN4303L - Russland vun den Romanowen: vum Pierre de Groußen zum Catherine II

Contenu

  • De Pierre de Groußen als Moderniséierer vu Russland a Grënner vum modernen zaristesche Räich.
  • D'Nofolger vum Pierre de Groußen: d'Herrschaft vun de Keeserinnen.
  • Eng däitsch Prinzessin (Catherine daat Groußt) féiert d'Aarbecht vum Pierre weider.

Sessions

Il n'y a pas de cours de prévu dans les prochains jours.