Cours du soir C4003 - Viru Leit schwätzen: En Impakt hunn a seng Objektiver erreechen

Public cible

Leit, déi hier Kapazitéiten fir Virträg ze halen a fir viru Leit ze schwätzen, verbessere wëllen, an dat um professionelle wéi och um private Plang.

Objectifs

  • Virträg halen a viru Leit schwätzen an dobei déi elementar Regelen vun der Kommunikatioun am
  • Kontext vun engem gudde Virtrag uwenden.
  • Séng Objektiver kloer an däitlech formuléieren.
  • D’Elementer vun engem erfollegräiche Virtrag beherrschen : d‘Virbereedung, d’Stëmm, d’Sprooch, d’Kierpersprooch, den Dress-code…
  • Versammlunge virbereeden a moderéieren.
  • D‘Assertivitéit am Zesummenhang mat enger öffentlecher Interventioun beherrschen a spontan an engem Grupp intervenéiere kënnen.
  • D‘Regele vun enger gudder Powerpoint Präsentatioun kennen.
  • Op eng efficace Art a Weis iwwert Email kommunikéieren.
  • Mat dem Business-Knigge vertraut sin.

Prérequis

Recommandéiert : « Découvrir le marketing » (C4005) an « La communication performante » (C4006).

Notes

De Support de cours ass op Franséisch.

Sessions

Il n'y a pas de cours de prévu dans les prochains jours.