D’Informatiounsversammlunge fanne statt:

  • de 20/03/2023 – op lëtzebuergesch (18h00 – 19h30)
  • de 21/03/2023 – op franséisch (18h00 – 19h30)

Ënnert der Validation des acquis de l’expérience (VAE) versteet een eng Prozedur, mat där ee berufflech oder ausserberufflech Erfahrung valoriséiere loosse kann, fir en Ofschloss oder en Deel vun engem Ofschloss ze kréien, d. h.:

  • en Diplom oder Certificat vum Enseignement secondaire général (Diplôme de fin d’études secondaires générales, DT – Diplôme de technicien, DAP – Diplôme d’aptitude professionnelle, CCP – Certificat de capacité professionnelle),
  • eng Meeschterkart (brevet de maîtrise) am Handwierk,
  • en Universitéits- oder Héichschouldiplom oder -brevet (Master, Bachelor, BTS – Brevet de technicien supérieur).

D’VAE ass en alternative Wee, fir en Diplom ze kréien a Wëssen an Erfahrung, déi een an engem formellen, net formellen oder informelle Léierprozess gesammelt huet, unerkennen ze loossen. Si valoriséiert d’Eenzelpersoun an erliichtert d’liewenslaangt Léieren.

D’VAE gëllt fir all Zilgruppen, onofhängeg vum Alter, vun der schoulescher Ausbildung oder der berufflecher Situatioun.

D’Kandidate fir d’VAE mussen hir bezuelten oder benevole Aktivitéit mat oder ouni Ënnerbriechung mindestens 3 Joer, d. h. 5.000 Stonnen, ausgeübt hunn. Den Diplom, fir deen eng VAE-Demande agereecht gëtt, muss mat der ausgeübter Aktivitéit zesummenhänken.

D’Participatioun ass gratis, d’Umeldung fir d’Versammlung ass obligatoresch.
D’Participantë vun de Livestream-Veranstaltunge kréien no hirer Aschreiwung e Link, fir sech ze connectéieren.

An Zesummenaarbecht mat der Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce, la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, Chambre des Métiers, Chambre des salariés, dem Luxembourg Lifelong Learning Centre, dem Infpc an dem Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Autres évènements

Ateliers thématiques 24 juin 2024

Congés et aides à la formation continue

lire
Ateliers thématiques 23 mai 2024

Stage et job d’étudiant : soyez informés et préparés !

lire
Séances d'information 13 mai 2024

Formatiounscongé a -bäihëllefe fir Privatpersounen

lire
Conférences | Colloques 7 mai 2024

Vécu des personnes en précarité au Luxembourg et recours aux…

lire
Tous nos évènements