D’Informatiounsversammlunge fanne statt:

  • de 20/03/2023 – op lëtzebuergesch (18h00 – 19h30)
  • de 21/03/2023 – op franséisch (18h00 – 19h30)

Ënnert der Validation des acquis de l’expérience (VAE) versteet een eng Prozedur, mat där ee berufflech oder ausserberufflech Erfahrung valoriséiere loosse kann, fir en Ofschloss oder en Deel vun engem Ofschloss ze kréien, d. h.:

  • en Diplom oder Certificat vum Enseignement secondaire général (Diplôme de fin d’études secondaires générales, DT – Diplôme de technicien, DAP – Diplôme d’aptitude professionnelle, CCP – Certificat de capacité professionnelle),
  • eng Meeschterkart (brevet de maîtrise) am Handwierk,
  • en Universitéits- oder Héichschouldiplom oder -brevet (Master, Bachelor, BTS – Brevet de technicien supérieur).

D’VAE ass en alternative Wee, fir en Diplom ze kréien a Wëssen an Erfahrung, déi een an engem formellen, net formellen oder informelle Léierprozess gesammelt huet, unerkennen ze loossen. Si valoriséiert d’Eenzelpersoun an erliichtert d’liewenslaangt Léieren.

D’VAE gëllt fir all Zilgruppen, onofhängeg vum Alter, vun der schoulescher Ausbildung oder der berufflecher Situatioun.

D’Kandidate fir d’VAE mussen hir bezuelten oder benevole Aktivitéit mat oder ouni Ënnerbriechung mindestens 3 Joer, d. h. 5.000 Stonnen, ausgeübt hunn. Den Diplom, fir deen eng VAE-Demande agereecht gëtt, muss mat der ausgeübter Aktivitéit zesummenhänken.

D’Participatioun ass gratis, d’Umeldung fir d’Versammlung ass obligatoresch.
D’Participantë vun de Livestream-Veranstaltunge kréien no hirer Aschreiwung e Link, fir sech ze connectéieren.

An Zesummenaarbecht mat der Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce, la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, Chambre des Métiers, Chambre des salariés, dem Luxembourg Lifelong Learning Centre, dem Infpc an dem Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Autres évènements

Séances d'information 24 mai 2023

Formatiounscongé a -bäihëllefe fir Privatpersounen

lire
Séances d'information 22 mai 2023

Congés et aides à la formation pour particuliers

lire
Ateliers thématiques 16 mai 2023

N°5-2023 : Panorama social 2023 : situation économique et sociale…

lire
Ateliers thématiques 19 avril 2023

N°4-2023 : Requalifier l’indépendant en salarié : l’importance du lien…

lire
Tous nos évènements