Publié le 8 août 2023

NEW WORK#8 – Stagekontrakter a Studentenjobs

An dësem Episod schwätze mer mat der Juristin Joana Soares Lapeira vun der Chambre des salariés a mam Charel Donven, Vice-President vun der Studentevertriedung ACEL, iwwert de Sujet Stagekontrakt an de Studentenjob.

Wéi ass dat am Aarbechtsgesetz gereegelt an op wat solle Studenten a Studentinne virum Ënnerschreiwe besonnesch gutt oppassen?

Entdeckt de ganze Podcast